Peder Oxe

Peder Oxe
Peder Oxe, søn af Johan Oxe og Mette Gøye, som var datter af landets magtfulde rigshofmester Mogens Gøye. Som 12 årig blev Peder Oxe sendt på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år besøgte han Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Imens rasede Grevens Fejde i Danmark, og da den sluttede, havde landet fået en ny konge og var blevet protestantisk.
Peder Oxes fader blev dræbt under forsvaret af sin gård Gisselfeld, og et par år senere døde også moderen. Så Peder Oxe stod nu med ansvaret for sine mindreårige søskende og familiens værdier. Han gik straks i gang med at tilbagevinde familiens tabe ejendomme. Han vandt et par processer over sin morfader, Mogens Gøye, og hans indflydelse voksede. Han færdedes ved Christian 3.´s hof og blev lensmand over Lolland-Falster. I 1552 blev han optaget i rigsrådet. I 1550 anskaffede han herregården Favrsholm og kom hurtigt i proces med ejeren af nabogodset Hillerødsholm, Herluf Trolle, som var gift med Mogens Gøyes datter, Birgitte. Forholdet mellem Peder Oxe og Herluf Trolle var altså ikke særlig godt.
I 1556 begyndte det at gå galt. Ved et mageskifte med kongen opstod der uenighed om værdien af de bondegårde, der skulle skiftes. Kongen vandt sagen, men Peder Oxe tabte kongens gunst, hvorefter han trådte ud af Rigsrådet og opgav sine forleninger. Han blev indstævnet for regnskabsuorden og misbrug af sine len, og hans gamle modstander, Herluf Trolle udpegedes til at føre sagen mod ham. Peder Oxe bad kongen om frit lejde, og da det blev afslået, forlod han Danmark. Efter Christian 3.s død blev al Peder Oxes ejendom konfiskeret.
Peder Oxe tog til Lothringen og tog ophold hos enkehertuginde Christine, datter af Christian 2., som i 1523 måtte forlade Danmark og give afkald på kronen. Fra Lothringen forsøgte Peder Oxe at blive taget til nåde i Danmark, men Frederik 2. er ubøjelig.
Den Nordiske Syvårskrig mod Sverige går dårligt, og da Peder Oxe i 1565 igen søgte en forsoning med Frederik 2. var kongen mere imødekommende. I 1566 fik Peder Oxe frit lejde og rejste til Danmark, hvor han blev forsonet med Frederik 2. Peder Oxe blev igen medlem af rigsrådet og fik Vordingborg Slot som len og sit konfiskerede gods tilbage. Året efter blev han udnævnet til rigshofmester og medvirkede i de følgende år til at bringe de danske finanser på fode igen, herunder at gøre øresundstolden mere indbringende. Peder Oxe døde i 1575.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Peder Oxe — (1520 1575) was a Danish finance minister and Steward of the Realm ( de facto prime minister).At the age of twelve he was sent abroad to complete his education, and resided at the principal universities of Germany, the Netherlands, France, Italy… …   Wikipedia

  • Peder Aagesen — (auch: Peter Haagensen, Petrus Haggaeus; * 1546 in Kopenhagen; † 16. September 1591 ebenda) war ein dänischer Philologe. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke 3 Literatur …   Deutsch Wikipedia

  • Federico II de Dinamarca — Saltar a navegación, búsqueda Federico II de Dinamarca Federico II (Haderslev, Dinamarca, 1 de julio de 1534 Slagelse, ibid., 4 de abril de 1588). Rey de Dinamarca y de Noruega …   Wikipedia Español

  • Frederick II of Denmark — Frederick II Frederick II in a painting attributed to Melchior Lorck King of Denmark and Norway Reign 1559–1588 Predecessor …   Wikipedia

  • Herluf Trolle — (January 14, 1516 June 25, 1565) was a Danish naval hero, born at Lilloe, Skåne. Early life Herluf Trolle was born of the Trolle, a Swedish originated family of high nobility, was son of Kirsten Herlufsdatter Skave and sir Joachim Arvidsen Trolle …   Wikipedia

  • Frederic II de Danemark — Frédéric II de Danemark Frédéric II, roi de Danemark et de Norvège Frédéric II de Danemark (1er juillet 1534 à Hadersleben 14 avril 1588 à Antvorskov) roi de Danemark et de Norvège (1559 1588) …   Wikipédia en Français

  • Frédéric II De Danemark — Frédéric II, roi de Danemark et de Norvège Frédéric II de Danemark (1er juillet 1534 à Hadersleben 14 avril 1588 à Antvorskov) roi de Danemark et de Norvège (1559 1588) …   Wikipédia en Français

  • Frédéric II de Danemark — Frédéric II, roi de Danemark et de Norvège Frédéric II de Danemark (1er juillet 1534 à Hadersleben 4 avril 1588 à Antvorskov) roi de Danemark et de Norvège (1559 1588) …   Wikipédia en Français

  • Frédéric ii de danemark — Frédéric II, roi de Danemark et de Norvège Frédéric II de Danemark (1er juillet 1534 à Hadersleben 14 avril 1588 à Antvorskov) roi de Danemark et de Norvège (1559 1588) …   Wikipédia en Français

  • Herluf Trolle — (1551), Gemäldesammlung Schloss Frederiksborg Her …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”